Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych


         W okresie ferii zimowych rodzice i uczniowie mogą korzystać ze wsparcia jakie oferuje nasza placówka. Poradnia jest placówką działa w ruchu ciągłym ,zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2. 
        W miarę możliwości epidemiologicznych Poradnia udziela bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez realizację podstawowych zadań statutowych. Placówka wspiera także rodziców
w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ,możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Do korzystania z działań poradni zachęcamy w szczególności:

*dzieci i młodzież
*rodziców
*nauczycieli i wychowawców
*instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej
*inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb,

        W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową ,celem zapewnienia dzieciom i młodzieży  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych ,poradnia uruchamia dyżury specjalistów dla nauczycieli
i rodziców oraz innych osób zajmujących się pomocą w rozwiazywaniu problemów edukacyjno–wychowawczych 
z powiatu wysokomazowieckiego. Dyżury pełnimy od poniedziałku do piątku ,w godzinach od 7.30 do 16.00 pod
numerami telefonu
862752552 oraz 695998244.

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej.