Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza na szkolenie.


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem zaprasza na szkolenie Zapraszamy na szkolenie z dr Joanna Guzik-Iwińską autorką nowatorskiego rozwiązania metodycznego przeznaczonego do diagnozy i terapii trudności w czytaniu i pisaniu -Pakiet Metoda Strukturalna oraz Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP.

Narzędzie diagnostyczne KOCP przeznaczone jest do szczegółowej diagnozy poziomu czytania i pisania oraz uwarunkowań procesu nabywania tych umiejętności (funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz sfery emocjonalno-motywacyjnej). Nauczyciel / terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP uzyskuje informacje
o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania.

Metoda Strukturalna jest bezpośrednio powiązana z KOCP – umożliwia podjęcie nauki / terapii trudności w czytaniu i pisaniu dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia. To metoda zaliczana do analityczno-syntetycznych, sekwencyjnych metod nauki czytania i pisania w oparciu o sylaby. Uwzględnia wieloetapowość procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. Pomoce do nauki umożliwiają intensywny trening i automatyzację tych umiejętności.

Skuteczna w pracy z osobami z:

 •  dysleksją rozwojową,
 •  niepełnosprawnością intelektualną, 
 •  niedosłuchem, 
 •  niedowidzeniem, 
 •  dyslalią, 
 •  dyzartrią, 
 •  afazją, 
 •  ADHD, 
 •  autyzmem i zespołem Aspergera, 
 •  zaburzeniami zachowania,
 •  innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).

Adresatem szkolenia są: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psycholodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci pedagogiczni i inni.

Szkolenie zakończone certyfikatem wydawanym przez autorkę pod patronatem firmy KOMLOGO, umożliwiającym zakup materiałów do diagnozy i terapii: PAKIET Metoda Strukturalna, KOCP - nauka czytania i pisania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z p. Justyną Perkowską do końca listopada 2018r pod nr.tel. 86 275 25 52 (liczba miejsc ograniczona) . Szkolenie odbędzie się na terenie naszej placówki po zebraniu odpowiedniej ilości osób. Planowany termin szkolenia luty 2019r. Koszt uzależniony od ilości osób biorących udział w szkoleniu.