Warsztaty z rodzicami prowadzone przez p. Ewę Sienicką - Czerepow         W piątek – 19 października b.r. – Rodzice dzieci z grupy „O” C, wraz z wychowawczynią - uczestniczyli
w spotkaniu warsztatowym  przygotowanym i przeprowadzonym przez Panią Ewę Sienicką-Czerepow logopedę 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Zakres tematyczny obejmował zagadnienia
związane ze wspieraniem rozwoju dziecka - w tym mowy i języka - przez dom rodzinny i szkołę. Uczestnicy
mieli okazję poznać zarówno osiągnięcia dzieci w poszczególnych sferach ich rozwoju /na danym etapie życia/
jak też praktycznie uczyli się zabaw, które - budując zaufanie i tworząc więzi - jednocześnie pozwalają poznawać
  uczucia i emocje, doskonalą funkcje motoryczne, słuchowe, wyobraźnię, mowę i język dzieci. Prowadząca
wielokrotnie podkreślała, że niezwykle istotne, dla prawidłowego rozwoju dziecka, jest bezpieczeństwo emocjonalne,
które budowane jest w domu rodzinnym, miedzy innymi także poprzez wytyczanie, w procesie wychowawczym, 
czytelnych granic. Pani Ewa przypomniała, że nie należy na dziecko patrzeć wyłącznie w kategoriach jego osiągnięć
intelektualnych,
że równie ważne są  np. umiejętności prospołeczne.

        Warsztaty przeprowadzone przez p. E. Sienicką-Czerepow dały rodzicom wiele cennych wskazówek
jak na co dzień postępować ze swoimi pociechami, aby doskonale się rozwijały i wyrosły na wspaniałych ludzi.